Hello my dear ones!  It is time for an adventure story that I simply have to share with you.  We flew from a local airport in Los Angeles, along the California coastline: from Palos Verdes up to Santa Barbara and back.  But let’s start from the beginning.

The best things in life happen unexpectedly and spontaneously.  This was proven to me, yet again, when I accidentally met a stranger at the airport in Istanbul.  My girlfriend and I were waiting for our flight to Nairobi when we met a young man who had been contemplating how to get to his next destination due to the fact that his flight was canceled.  I found out that he is also from Los Angeles, and that he doesn’t fly out until the next day.  After connecting him with few of my dear friends from Istanbul, my girlfriend and I took off to Nairobi.  We stayed in touch and promised to meet up in Los Angeles.  And so it was.  We became good friends.

Several times he called me to go flying around Los Angeles area, as he often flies as a hobby.  It is a small plane whose bouncing in the air for me always creates a sense of unease.  At first I was hesitant, but then I finally agreed because I was interested to experience the flight over the California coast which is really beautiful to view, especially from a small plane or helicopter.  I think my adventurous spirit prevailed.  I called another friend to join me and we headed to the airport.  Readily I sat in the plane, and different feelings started to emerge.

Initially everything was ok, even the fact that I was sitting in the co-pilot seat and managing cockpit controls under his orders, until the moment when, after thirty minutes of pleasant flight he asked us through the headset if we wanted to feel the 4G?  Through the microphone I shrieked: “No!”; alas, it was too late as the plane already began to maneuver.

4G feeling, oh dear….. I do not know if I wanted to pass out or not, I think my adrenaline did not allow me this “luxury”.  Although stuck to the seat and feeling impossible to move my body at first, I wondered how come I was not sick.  I realized that the situation must not be that bad as I was able to move my arms and film :).  Still, I felt great fear and vulnerability of just how small we are inside this tiny craft that bounces through the skies as if it were made of paper, as well as a lot of respect for life and the desire to still live.  On the other hand, my friends appeared much braver than I; as I noticed, they could not stop smiling.  During these scary moments, I guess I was laughing a lot, probably out of nervousness and inability to have any control over the situation.  But as it is in life, the moment I realized that I need to let go and submit, I was able to enjoy this unnatural feel of gravitational forces.

The second big drama for me took place when we were landing.  The plane was just about to touch the runway, when it had to again soar into the air.  And I was so close to the ground and safety!!  Because of strong wind, my pilot friend decided at the last minute to exhilarate and soar back into the sunny skies.  At this very moment you could feel that eerie yet quiet panic inside the aircraft; the kind everyone feels, yet no one utters a word.  At least this was the case with me :).  We flew around a little longer enjoying views of warm California landscapes, and finally landed safely on a second try.

I could hardly wait to get out of the plane and pay tribute to the ground I walk on – by kissing it!  We jumped in the car, put the roof down, and drove off to Palos Verdes for lunch in a beautiful restaurant on the Pacific Ocean!  This was a day to remember and great socializing with friends.

I once again confirmed that being nice to random people, and having a positive and smiling approach, always bears fruit.  You get the best possible wealth – friends for life.  Go ahead and try!

Let Obalom Južne Kalifornije

Pozdrav dragi moji!  Na red je došla jedna od avanturističkih priča koju moram podijeliti s vama.  Letjeli smo s lokalnog aerodroma u Los Angelesu, duž Kalifornijske obale: iz Palos Verdes-a do Santa Barbare i nazad.  No, krenimo iz početka.

Da se najljepše stvari u životu dešavaju neočekivano i spontano dokazuje činjenica da sam sasvim slučajno na aerodromu u Istanbulu, dok smo čekale let za Najrobi, moja prijateljica i ja, srele mladica koji je upravo razmišljao kako da stigne na svoju slijedeću destinaciju, s obzirom da je njegov let bio otkazan.  Saznala sam da je i on iz Los Angelesa, ali i to da leti tek sutradan.  Nakon upoznavanja, spojila sam ga sa svojim prijateljima u Istanbulu, a mi smo odletjele dalje.  Ostali smo u kontaktu i obećali se vidjeti u Los Angelesu.  Tako je i bilo.  Postali smo dobri prijatelji.

Nekoliko puta me zvao da idemo skupa letiti avionom, s obzirom da on često leti iz hobija.  Radi se o malom avionu čija poskakivanje u zraku mi uvijek stvara osjećaj nelagodnosti.  Prvo sam oklijevala, ali ipak na kraju pristala jer me interesovalo da doživim i let iznad kalifornijske obale koja je zaista predivna za gledati, pogotovo iz manjeg aviona ili helikoptera.  Mislim da je u meni preovladavao nagon avanturističkog duha.  Pozvala sam još jednog prijatelja i uputili se ka aerodromu.  Spremno sam sjela u avion i počeli su različiti osjećaji.

Prvobitno je sve bilo ok, čak i činjenica da sam sjedila na mjestu kopilota gdje sam skupa s njim, koji je pilotirao, upravljala komandama po njegovim naredbama, sve do trenutka kad je nakon tridesetak minuta ugodnog leta pitao na slušalice da li želimo da osjetimo 4G?  Kroz mikrofon sam se proderala sa: “Ne!”, ali je već  bilo kasno jer je avion počeo manevrisati.

4G osjećaj, dragi moji…..  Ne znam da li sam se htjela onesvijestiti ili ne, mislim da mi adrenalin nije dozvolio taj “luksuz”.  Onako zalijepljena za sjedište, u onemogućenosti da pomaknem tijelo, čudila sam se da mi nije muka, kao i da shvatim da situacija nije toliko loša čim pomjeram ruke i i dalje snimam 🙂 .  Ali ipak, osjećala sam veliki strah i ranjivost koliko smo mali u tom aviončiću koji skakuće po nebu kao da je od papira, kao i veliko poštovanje prema životu i želji da još živim.  S druge strane, oni su to sve hrabrije podnosili od mene i koliko sam tada uspjela vidjeti, osmijeh im nije silazio s lica.  U tom strahu, valjda, i sama sam se puno smijala, od nervoze i nemogućnosti da imam ikakvu kontrolu nad situacijom.  Ali kao i mnogo puta u životu, onog trenutka kad shvatiš da nemaš kontrolu i da se jedino možeš prepustiti momentu, uspjela sam čak i da uživam u tom neprirodnom osjećaju gravitacijske sile.

Druga, za mene velika drama, se odigrala kada je avion pri slijetanju, pri samom trenutku dodira piste, morao ipak da se ponovo vine u zrak.  A bila sam tako blizu tla i sigurnosti!!  Moj prijatelj koji je pilotirao je u posljednjem trenutku zbog jakog vjetra promijenio odluku o slijetanju, “dodao gas”, i ponovo se vinuo u visine.  U avionu se u tom trenutku osjetila velika panika, ali ona tiha, najtiša, koju svi osjete, ali niko ne progovara.  Bar je takav slučaj bio sa mnom 🙂 .  Letjeli smo još malo i razgledali tople krajolike Kalifornije, i konačno iz druge šanse sletjeli sigurno.

Kad smo sletjeli, jedva sam dočekala da izađem iz aviona i odam počast zemlji na kojoj hodam – poljubivši je!  Sjeli smo u auto, spustili krov, i odvezli se u Palos Verdes na ručak u prelijepi restoran na Tihom okeanu!  Ovo je bio dan za pamćenje i predobro druženje s prijateljima.

Ovom sam prilikom još jednom potvrdila da slučajno upoznavanje ljudi, prema kojima ste prišli pozitivno i nasmijano, uvijek izrodi plodom.  Dobijete nabolje moguće bogatstvo, a to su prijatelji za cijeli život. Pokušajte i vi!

Leave a Reply

Comments

Powered by Facebook Comments

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

My Youtube channel


Looking for Something?